PM* BLOG

PM HAIKU - MEĐU KNJIGAMA


PM HAIKU - MEĐU KNJIGAMA

Među knjigama

Čuje se smijeh ljudi –

"DISASTER - dijagnoza modernog biznisa"